Ortam Isıtıcısı Kullanımında Isımak Mazotlu Isıtıcının Katkısı Nedir?
 
Gelişen ısıtma ve ısınma cihaz teknolojileri, yeni ve verimli çalışan ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu ürünlerde bir tanesi olan ısıtıcı ürünü, sizlerin ortam ısıtma işlemlerinizde farklı bir seçenek sunmaktadır.
   
 Isıtıcı Özellikleri
   
  Adında anlaşılacağı gibi ortam ısıtması için kullanılan bu ürün, son dönemlerde giderek yaygın bir şekilde çeşitli amaçlar adı altında kullanılmaya başlanmıştır. Yakıt kullanımı konusunda genellikle, ulaşım alanında kullanılan bir petrol türevini tercih etmesi, ortaya çıkan farklılığın en önemlisi olmuştur. Bu ürün, günümüzün değişen şartlarına uyum sağlamak ve verimli ekonomik bir ısınma durumunu ortaya koymak amacı ile ortaya çıkmış ve pazarlama ya da kiralama işlemi ile sahip olunabilen bir ürün haline gelmiştir.
   
  Bu ısıtıcının ilk özelliği mazot ile çalışıyor olmasından gelmektedir. Bu sebeple diğer ısıtıcılara göre farklı bir ısıtma teknolojisini içinde barındırmaktadır. Bunun yanında giderek, canlı olan ya da canlıların olmadığı alanlarda ısıtma amaçlı kullanımı söz konusu olabilmektedir. Bu ısıtıcının bacasız olanının en önemli özelliği, sınma için verilen havaya yaktığı mazotun gazını da karıştırmasından gelmektedir.
   
  Bacalı ve bacasız olarak iki ayrı modeli bulunan bu aracın, özellikle mazotun yakılmasında kaynaklı gazın tahliye edilmesi gerekliliği olan yerlerde bacalı olarak kullanılması, açık alanlarda ise bacasız olanının kullanılması önerilmektedir. Bu ısıtıcılar, basit yapıları sebebi bir yerden bir yere çok kolay bir şekilde taşınarak, götürülebilmektedir.
   
Kullanım Alanları
   
  Isımak Mazotlu ısıtıcı ürünü, kapalı olmayan yerlerde genellikle yarı açık inşaat bölgelerinde ya da açık alanlarda ısıtma ihtiyacının giderilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Isıtma amacı duyulan her yerde kullanılma imkânı tanıması, modüler yapısından kaynaklanmaktadır.
   
  Kullanım alanlarının belirlenmesinde sistemin bacalı ve bacasız olmasının önemi çok fazladır. Bacasız olan sistemler; depolar, hangarlar, çadırlar, beton imalat açık prefabrik alanlar gibi insan ve ya canlının olmadığı yerlerde, ısıtma ve kurutma işlemlerinin gerçekleştirilmesi amaçları ile kullanılmaktadır.
   
  Bacalı olan sistemlerde, zehirli gazları dışarı attığından dolayı fuar, depo, sera vb alanlarda kullanılabilmektedir. Bacasızlara göre daha geniş bir kullanım alanının olmasını, zehirli gazları tahliye edebilir bir niteliği barındırması sebebi ile kazanmıştır.
   
 Kiralama Şartları
   
  Bu sistemleri, ister alarak ister de kiralayarak kullanma şansına sahip olabilirsiniz. Taşınabilir olması, her bir alanda kullanılabilmesi olanak tanır. Özellikle belli sezonluk işler ile uğraşanların, bu sistemleri kiralayabilmeleri için kiralama sebeplerini gösteren bir belgeye, kiralama sözleşmesini imzalamaya ve ısıtıcıyı kullanabilme yeterliliğine kavuşma durumlarına ihtiyaçları vardır. Bu şartları sağlayanlar,  ısıtıcı ürününü kiralayarak işlerini görebilirler.

Bize Ulaşın

Adres: Uzaycağı Cad.Ostim Mah. No:3 - Ankara/Yenimahalle

Telefon: 0553 119 13 54

E-Posta: info@ankaraiskelekiralama.net

Web: https://www.ankaraiskelekiralama.net/